AKTUALNY Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Here will be published guides created by players and administrators.
Tutaj będą zamieszczane poradniki tworzone przez graczy i administratorów.

Moderator: Kikijiki

Forum rules
Here will be published guides created by players and administrators.
Tutaj będą zamieszczane poradniki tworzone przez graczy i administratorów.

You can submit your suggestions (tutorials) via private message to the administrator Kikijiki.
Swoje propozycje (poradniki) możecie zgłaszać za pośrednictwem prywatnej wiadomości administratorowi Kikijiki.

AKTUALNY Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:26

Kiedyś dawno temu - w formie wiadomości systemowych podawany był schemat działania silnika meczowego i pomyślałem, że fajnie by było to wszystko zebrać do kupy i umiescić w jednym miejscu


W pierwszej części chcemy opisać Wam przybliżony schemat akcji, z wydzieleniem poszczególnych faz gry, oraz przejść między nimi.

W obecnym silniku algorytm meczowy rozpisany jest w następujący sposób: SERW->PRZYJECIE->ROZEGRANIE->ATAK/BLOK->PRZYJECIE->ROZEGRANIE->...

Nowy silnik wyszczególnia 5 faz akcji meczowej:
1. Faza serwisu
2. Faza rozegrania
3. Faza ataku
4. Faza asekuracji
5. Faza obrony

1. Faza serwisu – rozpoczyna się serwem zawodnika, a kończy:
a) asem serwisowym – akcja kończy się zdobyciem punktu przez serwującego
b) błędem serwisowym (serw w siatkę, poza pole gry) – akcja kończy się zdobyciem punktu przez drużynę przyjmującą
c) nieprawidłowym przyjęciem – akcja kończy się zdobyciem punktu przez drużynę serwującego
d) prawidłowym przyjęciem – akcja trwa dalej, przechodząc w fazę rozegrania

2. Faza rozegrania – rozpoczyna się otrzymaniem piłki od zawodnika przyjmującego, a kończy:
a) nieudaną kiwką rozgrywającego (kiwka asekurowana) – akcja trwa dalej, przechodząc w fazę asekuracji po stronie przeciwników kiwającego
b) nieudaną kiwką rozgrywającego (kiwka poza pole gry) – punkt zdobyty przez przeciwników kiwającego
c) udaną kiwką rozgrywającego – akcja kończy się zdobyciem punktu przez kiwającego
d) rozegraniem piłki – akcja trwa dalej, przechodząc w fazę ataku

3. Faza ataku – rozpoczyna się otrzymaniem piłki od rozgrywającego przez któregoś z przyjmujących, środkowych lub atakującego. W tym czasie, drużyna broniąca próbuje ustawić jeden z poniższych:
a) blok
b) blok pasywny
Zawodnik atakujący próbuje ominąć blok, po czym podejmuje jedną z akcji:
a) kiwka zawodnika wykonującego atak (uwaga: ten rodzaj ataku nie jest wykonywany przy pustym bloku)
b) atak ze skrzydła / atak z 2 lini / atak ze środka (jedna z tych akcji, w zależności od rozegrania)
c) atak blok-aut (uwaga: ten rodzaj ataku nie jest wykonywany przy pustym bloku)
Faza może zakończyć się w jeden z następujących sposobów:
a) nieudana kiwka zawodnika wykonującego atak (kiwka asekurowana) – akcja trwa dalej, przechodząc w fazę asekuracji po stronie przeciwników kiwającego
b) nieudana kiwka zawodnika wykonującego atak (kiwka poza pole gry) – punkt zdobyty przez przeciwników kiwającego
c) udana kiwka zawodnika wykonującego atak – akcja kończy się zdobyciem punktu przez kiwającego
d) udany atak – akcja kończy się zdobyciem punktu przez atakującego
e) nieudany atak (piłka zagrana poza pole gry lub w siatkę) – akcja kończy się zdobycie punktu przez przeciwnika atakującego
f) nieudany atak (piłka obroniona) –akcja trwa dalej, przechodząc w fazę obrony po stronie przeciwników atakującego
g) zablokowany atak (blok) – akcja trwa dalej, piłka przechodzi na stronę atakującego i rozpoczyna się faza asekuracji
h) zablokowany atak (blok pasywny) – akcja trwa dalej, piłka jest asekurowana przez drużynę blokujących i rozpoczyna się faza asekuracji

4. Faza asekuracji – rozpoczyna się w przypadku:
a) wykonaniu kiwki przez rozgrywającego – asekuracja u przeciwnika rozgrywającego
b) wykonaniu kiwki przez zawodnika wykonującego atak – asekuracja u przeciwnika atakującego
c) udanym bloku – asekuracja po stronie atakującego
d) udanym bloku pasywnym – asekuracja po stronie blokującego
Faza asekuracji może się skończyć w następujący sposób:
a) udana asekuracja – akcja trwa dalej, piłka jest zagrywana do rozgrywającego i rozpoczyna się faza rozegrania
b) nieudana asekuracja – drużyna zawodnika asekurującego traci punkt

5. Faza obrony – rozpoczyna się w chwili wykonania ataku, kończy natomiast w następujący sposób:
a) nieudana obrona – punkt zdobyty przez zawodnika atakującego
b) udana obrona – akcja trwa dalej, piłka zagrywana jest do rozgrywającego i rozpoczyna się faza rozegrania
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:26

Faza serwisu

Zawodnik wykonuje SERWIS z ustaloną SIŁĄ SERWISU i kierunkiem zagrania. Jeżeli nie został zagrany as serwisowy, ani serwis nie jest autowy, następuje PRZYJĘCIE. W przyjęciu serwisu mogą uczestniczyć tylko trzej zawodnicy: 1 przyjmujący, 2 przyjmujący i libero. Im lepszy serwis tym gorsza jakość przyjęcia. Błędne przyjęcie skutkuje zdobyciem punktu przez zawodnika serwującego natomiast poprawne przyjęcie kończy tę fazę akcji, oraz rozpoczyna fazę rozegrania. Jakość przyjęcia bezpośrednio wpływa na skuteczność rozegrania.
Gdy serwujący używa dużej SIŁY SERWISU wzrasta ryzyko popełnienia błędu serwisowego.

Użytkownik przed meczem będzie mógł ustawić kierunek oraz siłę serwisu. Wszelkie możliwości wpływu użytkownika na przebieg akcji w silniku meczowym zostaną dokładnie wyjaśnione w wiadomości systemowej opisującej nowe opcje taktyczne.
Szczegóły dotyczące wpływu SIŁY SERWISU na jego jakość, oraz ryzyko popełnianych błędów zostaną dokładniej opisane w jednej z kolejnych wiadomości systemowych, przybliżających nowe opcje taktyczne.
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:27

Faza rozegrania

Po otrzymaniu piłki (po PRZYJĘCIU, ASEKURACJI lub OBRONIE) rozgrywający ustala, komu zagrać piłkę, po czym wykonuje ROZGRYWANIE.

ROZGRYWANIE + parametr otrzymany po wcześniejszej akcji (przyjęcie serwisu, ASEKURACJI, OBRONIE) wpływa na to, ilu zawodników z pierwszej linii przeciwnej drużyny ustawi się do bloku na podstawie umiejętności USTAWIANIE SIĘ DO BLOKU.

Następnie wykonywana jest faza ataku, w której do każdego zagrania ATAK ZE SKRZYDŁA, ATAK ZE ŚRODKA, KIWKA, ATAK Z 2 LINII i ATAK BLOK-AUT dodawany jest bonus, zależny od WYSTAWY rozgrywającego.

Rozgrywający może również zdecydować się na KIWKĘ (maksymalnie 4% zagrań), wówczas od razu przechodzi do fazy ataku, a do KIWKI dodawany jest parametr otrzymany po wcześniejszej akcji (czyli w zależności od jakości wykonanego PRZYJĘCIA, ASEKURACJI, OBRONY). W przypadku wykonania KIWKI rozgrywającego, w bloku ustawiony może być tylko i wyłącznie środkowy drużyny przeciwnej. USTAWIANIE SIĘ DO BLOKU porównywane jest z parametrem otrzymany po wcześniejszej akcji (czyli w zależności od jakości wykonanego PRZYJĘCIA, ASEKURACJI, OBRONY).

Uwaga: Jeżeli rozgrywający przebywa w 2 linii, nie ma możliwości wykonania KIWKI

Wszelkie możliwości wpływu użytkownika na kierunek rozegrania zostaną dokładniej opisane w wiadomości systemowej przybliżającej nowe opcje taktyczne.
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:28

Faza ataku

Faza ataku rozpoczyna się otrzymaniem piłki przez zawodnika grającego na pozycji atakującego, środkowego lub przyjmującego. W tym momencie zawodnicy drużyny przeciwnej próbują ustawić BLOK lub BLOK PASYWNY, w zależności od ustalonej wcześniej taktyki. Następnie zawodnik wykonujący atak podejmuje próbę OMIJANIA BLOKU. OMIJANIE BLOKU wpływa na skuteczność BLOKU/BLOKU PASYWNEGO. Oznacza to, że BLOK/BLOK PASYWNY są tym skuteczniejsze im słabszym omijaniem dysponuje zawodnik atakujący.
Zawodnikom obu zespołów przyznawane są następujące bonusy, zwiększające prawdopodobieństwo udanej akcji:
‒ prawdopodobieństwo wykonania skutecznego BLOKU PASYWNEGO jest większe niż w przypadku zwykłego BLOKU
‒ jeżeli zawodnik wykonujący atak zastosował KIWKĘ, otrzymuje bonus do OMIJANIA BLOKU
‒ jeżeli zawodnik wykonujący atak zastosował ATAK BLOK-AUT, blokujący otrzymują bonus do BLOKU/BLOKU PASYWNEGO, ale wzrasta prawdopodobieństwo że blok będzie autowy.

Powyższe zasady łączą się, czyli jeżeli np. blokujący zastosowali BLOK PASYWNY, a zawodnik wykonujący atak zastosował ATAK BLOK-AUT, to do BLOKU PASYWNEGO dodawane są oba bonusy.

Udane ominięcie bloku

Jeśli zawodnik wykonujący atak ominął blok, to określany jest kierunek ataku, a następnie:
1) w przypadku wykonania ATAKU ZE SKRZYDŁA (tylko przyjmujący i atakujący), ATAKU Z 2 LINII (tylko przyjmujący i atakujący) lub ATAKU ZE ŚRODKA (tylko środkowi) akcja przechodzi do fazy obrony
2) w przypadku wykonania KIWKI akcja przechodzi do fazy ASEKURACJI po stronie przeciwnika. Kiwka i asekuracja są elementami przeciwstawnymi co oznacza że dobra kiwka wygrywa ze słabą asekuracją i na odwrót. KIWKA jest mniej skuteczna, jeśli jest wykonana z 2 linii.

Udane obicie bloku.

Podczas ATAKU BLOK-AUT, atakujący próbuje wykonać obicie bloku zamiast omijania. W tym przypadku są możliwe scenariusze:
1) piłka obiła BLOK lub BLOK PASYWNY i została tak dobrze zaatakowana, że wróciła na stronę zawodnika wykonującego atak i wyszła na aut – punkt zdobywa drużyna zawodnika wykonującego atak
2) piłka obiła zwykły BLOK i przeszła na stronę drużyny broniącej. Następuje faza obrony, która w tym przypadku jest trudniejsza od obrony zwykłego ataku.
3) piłka obiła BLOK PASYWNY i przeszła na stronę drużyny broniącej. Następuje do faza asekuracji, która w tym przypadku jest trudniejsza od asekuracji pozostałych typów ataków.

Uwaga: ATAK BLOK-AUT jest mniej skuteczny, jeśli jest wykonany z 2 linii.
Uwaga: Z powyższych reguł wynika, że ATAK BLOK-AUT jest skuteczniejszy niż inne rodzaje ataku. Prosimy pamiętać jednak, że jest on łatwiejszy do zablokowania, a także podnosi ryzyko popełnienia błędu w ataku.

Samoasekuracja

Jeśli nie udało się ominąć BLOKU PASYWNEGO, ale ominięcie bloku zawodnika wykonującego atak było niewiele gorsze od bloku to ma miejsce samoasekuracja. Działa ona na tych samych zasadach co asekuracja, z tą różnicą, że jest wykonywana przez ustalanego losowo zawodnika z bloku.

W trakcie fazy ataku umiejętności zawodników mogą ulegać dynamicznie modyfikacjom:

Łatwiejszy blok:
- gdy blokujący zastosowali BLOK PASYWNY
- gdy zawodnik wykonujący atak zastosował ATAK BLOK-AUT

Łatwiejsze ominięcie bloku:
- gdy zawodnik wykonujący atak zastosował KIWKĘ

Trudniejsza kiwka:
- jeśli wykonana jest z 2 linii

Trudniejszy atak blok-aut:
- jeśli wykonany jest z 2 linii

Większe ryzyko popełnienia błędu w ataku:

- jeśli zawodnik wykonujący atak zastosował ATAK BLOK-AUT

Wszelkie możliwości wpływu użytkownika na rodzaj wykonywanego ataku zostaną dokładniej opisane w wiadomości systemowej przybliżającej nowe opcje taktyczne
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:29

Faza asekuracji.

Faza asekuracji może rozpocząć się po:
- KIWCE
- ATAKU BLOK-AUT - rozpoczyna się po stronie atakującego lub blokujących - zależnie od tego, na którą stronę przeszła piłka podczas fazy ataku - skutecznym BLOKU - rozpoczyna się wtedy po stronie zawodnika wykonującego atak - skutecznym BLOKU PASYWNYM - rozpoczyna się wtedy po stronie drużyny ustawiającej blok pasywny.


Jakość wykonania każdej z akcji, po której rozpocznie się asekuracja, ma bezpośredni wpływ na skuteczność asekuracji.
Dodatkowo, w zależności od wykonanego wcześniej zagrania:
- asekuracja ma większe szanse powodzenia, jeśli wystąpiła po bloku pasywnym
- asekuracja ma większe szanse powodzenia, jeśli wystąpiła po kiwce

Jeśli asekuracja zakończyła się sukcesem, to piłka zagrywana jest do rozgrywającego i przechodzimy do fazy rozegrania, która jako parametr otrzymuje jakość asekuracji.
Oznacza to, że asekuracja ma wpływ na rozegranie.

Po:
- BLOKU PASYWNYM
- KIWCE
- ATAKU BLOK-AUT
w asekuracji uczestniczy losowo wybrany zawodnik z 2 linii.

W przypadku asekuracji po BLOKU asekuracja następuje po stronie zawodnika wykonującego atak. W asekuracji uczestniczy losowy zawodnik, poza atakującym. Prawdopodobieństwo, że asekurację wykona zawodnik z 2 linii jest jednak nieco większe.
W samoasekuracji uczestniczą zawodnicy, którzy ustawili się do bloku.


Podczas fazy asekuracji umięjętności mogą ulegać dynamicznym modyfikacjom:

Łatwiejsza asekuracja:
- jeśli występuje po zagraniu zawodnika wykonującego atak, który zastosował KIWKĘ
- jeśli występuje po zagraniu blokujących, którzy zastosowali BLOK PASYWNY

Trudniejsza asekuracja:
- jeśli zawodnik wykonujący atak zastosował ATAK BLOK-AUT, a blokujący zastosowali BLOK PASYWNY
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:30

Faza obrony.

Faza obrony rozpoczyna się po zakończeniu fazy ataku. Parametr otrzymany w fazie ataku, jest porównywany z OBRONĄ zawodnika broniącego. Na jakość obrony, ma wpływ jakość wykonanego wcześniej ataku. Udana obrona rozpoczyna fazę rozegrania, a jej jakość ma bezpośredni wpływ na jakość rozegrania.

Obrona jest wykonywana w następujących sytuacjach:
- po ataku, który ominął blok
- po ataku blok-aut, który skutecznie obił zwykły blok (czyli aktywny)
W obronie uczestniczą zawsze zawodnicy, którzy w danym momencie znajdują się w 2 linii.

Podczas tej fazy umięjętności mogą ulegać dynamicznym modyfikacjom:

Trudniejsza obrona:
- jeśli zawodnik wykonujący atak zastosował ATAK BLOK-AUT,a blokujący zastosowali BLOK
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:31

MOŻLIWOŚCI TAKTYCZNE

Kierunek serwisu.

Przy serwisie dla każdego zawodnika mamy możliwość wyboru następujących zagrań:
- serwis po prostej
- serwis w środek
- serwis po skosie
- serwis na 1 przyjmującego
- serwis na 2 przyjmującego
- serwis na libero

Dla każdego z tych zagrań przydzielamy punkty od 1 do 10. Nie ma możliwości przyznania 0 punktów. Oznacza to, że nie można wyłączyć zawodnika w 100% z wykonywania danego zagrania, jednak przy odpowiedniej dystrybucji punktów można zmiejszyć tę szansę do minimum.

Przykładowo, John Smith może więc otrzymać następujące instrukcje (podział punktów):
- serwis po prostej – 3
- serwis w środek – 2
- serwis po skosie – 7
- serwis na 1 przyjmującego – 5
- serwis na 2 przyjmującego – 1
- serwis na libero – 1
Zgodnie z powyższym podziałem punktów silnik meczowy losuje jedno z powyższych zagrań z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do podziału punktów.

Przykład.
Przyjmijmy, że dla powyższych ustawień podczas serwu w drużynie przeciwnej:
- 1 przyjmujący ustawiony jest po skosie w stosunku do Johna Smitha
- libero ustawiony jest na środku
- 2 przyjmujący ustawiony jest po prostej

W takim przypadku serwis zostanie wykonany:
- na 1 przyjmującego w około 63% przypadków((7+5)/19), gdzie 19 to suma wszystkich przydzielonych punktów
- na libero w około 16% ((1+2)/19)
- na 2 przyjmującego w około 21% ((1+3)/19)


Siła serwisu.

Dodatkowo dla każdego zawodnika osobno mamy możliwość wyboru siły z jaką będzie serwował. Wartość ta może być określona w przedziale od 0% do 100%. SIŁA SERWISU to umiejętność, na którą wpływa tylko i wyłącznie atrybut siła. SIŁA SERWISU razem z umiejętnością SERWIS będą wpływały na jakość wykonanego serwisu, zgodnie ze wzorem:

jakość serwisu = 0,5*serwis + 0,5 * (siła * x% udziału siły w serwisie)

Przykładowy zawodnik John Smith posiada umiejętność SERWIS o wartości 20 oraz SIŁĘ SERWISU równą 10. Podstawiając procent udziału siły do wzoru otrzymujemy:
- 0% udziału siły - jakość serwisu = 0,5*20+0,5*(10*0%)= 10
- 30% udziału siły - jakość serwisu = 0,5*20+0,5*(10*30%)= 11,5
- 100% udziału siły - jakość serwisu = 0,5*20+0,5*(10*100%)= 15

Powyższy wzór może sugerować, że zawsze opłacalne jest ustawianie maksymalnej możliwej siły serwisu. Jednak istnieją 2 powody, dla których ustawienie dużej siły serwisu może być niekorzystne:

1) Ustawienie udziału siły w serwisie powyżej 50% zwiększa ryzyko popełnienia błędu serwisowego. Każdy zawodnik powinien mieć dobraną optymalną proporcję, pomiędzy jakością serwisu, a ilością popełnianych błędów.

2) Ustawienie udziału siły w serwisie powyżej 50% powoduje mniejszą kontrolę kierunku serwisu. Jest to obliczane następująco:

0,03 * (suma przydzielonych punktów) * (x - 50)
gdzie x jest wartością udziału siły w serwisie

Jeśli dla wcześniej podanego przykładu zastosujemy udział siły serwisu 67% to z powyższego wzoru uzyskamy wartość:
0,03 * 19 * (67 - 50) = 9,69
Po zaokrągleniu w dół otrzymujemy 9. Algorytm meczowy zmodyfikuje wszystkie definicje kierunku serwisu następująco:
- serwis po prostej – 12 (3+9)
- serwis w środek – 11 (2+9)
- serwis po skosie – 16 (7+9)
- serwis na 1 przyjmującego – 14 (5+9)
- serwis na 2 przyjmującego – 10 (1+9)
- serwis na libero – 10 (1+9)
Suma przydzielonych punktów = 12+11+16+14+10+10 = 73

Zatem w przykładzie dla Johna Smitha podczas meczu serwis zostanie wykonany:
- na 1 przyjmującego w około 41% przypadków (16+14/73)
- na libero w około 29% (10+11/73)
- na 2 przyjmującego w około 30% (10+12/73)
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:32

Kierunek rozegrania.

Podczas definiowania taktyki na mecz użytkownik określa jak często ma być rozgrywana piłka do każdego zawodnika. Każda definicja jest podzielona na 3 części uwzględniające pozycję zawodnika na boisku: 1 linia – skrzydło, 1 linia – środek, 2 linia.
W poszczególnych definicjach przydzielamy punkty od 1 do 10. Nie ma możliwości wybrania 0 punktów. Oznacza to, że nie można żadnego zawodnika całkowicie wyłączyć z ataku. Jednak przy odpowiedniej dystrybucji punktów można zmiejszyć tę szansę do minimum.

W trakcie obliczania akcji podczas fazy rozegrania silnik meczowy uwzględnia powyższe ustawienia, po czym losuje zawodnika z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do podziału punktów.

Poniżej znajduje się przykładowe przydzielenie punktów:
1) Zawodnik 1:
- 1 linia – skrzydło: 2
- 1 linia – środek: 4
- 2 linia: 3
2) Zawodnik 2:
- 1 linia – skrzydło: 1
- 1 linia – środek: 1
- 2 linia: 1
3) Zawodnik 3:
- 1 linia – skrzydło: 1
- 1 linia – środek: 8
- 2 linia: 6
4) Zawodnik 4:
- 1 linia – skrzydło: 8
- 1 linia – środek: 4
- 2 linia: 1

Przyjmijmy, że przy powyższych definicjach zawodnicy w trakcie akcji ustawili się w poniżej przedstawiony sposób:

Zawodnik 3 (środkowy): 1 linia – środek. Punkty wynikające z definicji: 8.
Zawodnik 4 (atakujący): 1 linia – skrzydło. Punkty: 8.
Zawodnik 2 (przyjmujący 2): 1 linia – skrzydło. Punkty: 1.
Zawodnik 1 (przyjmujący 1): 2 linia. Punkty: 3.

W podanym ustawieniu zawodnicy mają 20 punktów (8+8+1+3), co oznacza, że piłka z zostanie do nich rozegrana z następującym prawdopodobieństwem:

Zawodnik 3: 40% (8/20)
Zawodnik 4: 40% (8/20)
Zawodnik 2: 5% (1/20)
Zawodnik 1: 15% (3/20)

Istnieje jeszcze dodatkowa opcja związaną z rozegraniem. Użytkownik może określić dla każdego zawodnika jak często powinien decydować się na kiwkę zamiast zwykłego rozegrania. Jest to wartość pomiędzy 1 a 4% wszystkich zagrań.

Uwaga: wszystkie poniższe uwagi dotyczą instrukcji dla zawodnika, który wystawia – niekoniecznie rozgrywającego. Może się bowiem zdarzyć, że po asekuracji lub innej akcji, zostanie on wyłączony z rozegrania i piłka trafi wyjątkowo do innego zawodnika. Nie ma też znaczenia, który rozgrywający znajduje się na boisku – jeżeli korzystamy ze zmian na tej pozycji. Są to więc instrukcje zbiorowe, łączne dla całej drużyny.
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:33

Rodzaj ataku.

Atakujący zawodnik w trakcie gry może wykonać jeden z następujących rodzajów ataku:
- zwykły atak
- kiwka
- atak blok-aut

W taktyce przedmeczowej rodzaj wykonanego ataku można zdefiniować w zależności od liczby przeciwników w bloku oraz od ustawienia zawodnika na boisku.

Przykład definicji dla Johna Smitha przy pojedynczym bloku wygląda następująco:

Pojedynczy blok:
a) 1 linia – środek
- zwykły atak: 2
- kiwka: 1
- atak blok-out: 1
b) 1 linia – skrzydło
- zwykły atak: 7
- kiwka: 2
- atak blok-out: 1
c) 2 linia
- zwykły atak: 4
- kiwka: 3
- atak blok-out: 1

Analogiczne definicje można określić dla podwójnego i potrójnego bloku.
Warto zauważyć, że istotne są proporcje pomiędzy przyznanymi punktami, nie zaś konkretne wartości liczbowe.


Algorytm silnika meczowego na podstawie przyznanych punktów oblicza prawdopodobieństwo wykonania określonego ataku. Zatem, jeśli John Smith w czasie meczu zaatakuje z pozycji "1 linia – skrzydło" na pojedycznym bloku to wg. definicji "b)" z powyższego przykładu silnik meczowy obliczy prawdopodobieństwo:
- zwykły atak – 70% (7/10), gdzie 10 to suma wszystkich przyznanych punktów w definicji "b)"
- kiwka – 20% (2/10)
- atak blok-out – 10% (1/10)
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Re: Silnik meczowy - przypomnienie zasad działania!

Postby Stelmach » 17 May 2011 12:34

Blok

Taktyka bloku jest ustalana zbiorowo dla wszystkich zawodników z drużyny jednocześnie. W taktyce tej przyznawane są punkty od 1 do 10 dla BLOKU oraz BLOKU PASYWNEGO w zależności od liczby zawodników biorących udział w bloku.

Przykładowe definicje mogą więc wyglądać następująco:

a) pojedynczy blok:
- zwykły blok: 1
- blok pasywny: 3
Jeśli w czasie meczu w bloku ustawi się jeden zawodnik to prawdopodobieństwo, że wyskoczy do zwykłego bloku wynosi 25% (1/4) natomiast do pasywnego 75% (3/4).

b) podwójny blok:
- blok: 1
- blok pasywny: 4
Jeśli w czasie meczu w bloku ustawi się dwóch zawodników to prawdopodobieństwo, że wyskoczą do zwykłego bloku wynosi 20% (1/5) natomiast do pasywnego 80% (4/5).

c) potrójny blok:
- blok: 1
- blok pasywny: 0
Jeśli w czasie meczu w bloku ustawi się trzech zawodników to w 100% (1/1) zostanie wykonany zwykły blok.

W ramach wyjątku przy potrójnym bloku, można przyznać zerową liczbę punktów dla BLOKU PASYWNEGO.
Rozwiązanie trudnego problemu należy zlecać najbardziej leniwemu pracownikowi. On znajdzie najprostsze rozwiązanie.
User avatar
Stelmach
 
Posts: 1521
Joined: 29 Sep 2008 14:08
Location: Staszów -> Warszawa
Country: Poland

Next

Return to Tutorials / Tutoriale

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Who is online In total there are 2 users online :: 0 registered, 0 hidden and 2 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 371 on 16 May 2022 11:30

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests