Skaut, juniorzy i szkółka / Scout, juniors and youth school

Here will be published guides created by players and administrators.
Tutaj będą zamieszczane poradniki tworzone przez graczy i administratorów.

Moderator: Kikijiki

Forum rules
Here will be published guides created by players and administrators.
Tutaj będą zamieszczane poradniki tworzone przez graczy i administratorów.

You can submit your suggestions (tutorials) via private message to the administrator Kikijiki.
Swoje propozycje (poradniki) możecie zgłaszać za pośrednictwem prywatnej wiadomości administratorowi Kikijiki.

Skaut, juniorzy i szkółka / Scout, juniors and youth school

Postby Kikijiki » 14 Dec 2010 14:50

English version at the bottom

Jeśli czas wyszukiwania nowego zawodnika przez twojego skauta jest większy niż ten wynikający z jego poziomu to najprawdopodobniej jest to spowodowane wcześniejszym zaakceptowaniem przez Ciebie propozycji juniora w danym tygodniu. Jeden tydzień jeden zaakceptowany junior! Nowy może być zaproponowany dopiero w poniedziałek o godzinie 00:15.

W zależności od poziomu skauta otrzymywane są propozycje nowych juniorów. Zawierają one juniorów w wieku od 16 do 17 lat z atrybutami odpowiadającymi poziomowi szkółki juniorskiej. Po zaakceptowaniu propozycji junior przyjmowany jest do klubu..

Trening juniorski jest bardziej efektywny niż trening pierwszej drużyny. Codziennie każdy otrzymuje 3 punkty treningu juniorskiego.

Jeśli junior spędził 100 dni w szkółce juniorskiej możesz go do pierwszego składu, wybierając "Promuj do 1 składu" w jego profilu.

Junior który ukończy 19 lat przestaje brać udział treningu i musi zostać promowany do pierwszego składu.

Na koniec sezonu podnoszony jest wiek juniora o jeden rok.

Skaut – osoba zajmująca się wyszukiwaniem juniorów.

Skaut posiada poziom znajomość określonego rynku krajowego (od 0 do 100%). Każde wysłanie skauta będzie podnosić poziom znajomość określonego rynku o 10% (wartość jest zwiększana dopiero po powrocie z poszukiwań).

Co tydzień znajomość wszystkich rynków spada o 1%. Znajomość rynku krajowego (państwa z którego pochodzi klub) zawsze wynosi 100% i nie spada.

Atrybuty znalezionego juniora są uzależnione od poziomu szkółki juniorów w momencie kiedy skaut został wysłany na poszukiwania.

Klub ma możliwość otrzymania maksymalnie 1 juniora tygodniowo.

Skaut może być wysyłany na szkolenia, aż do momentu, gdy osiągnie 30 poziom. Wyszkolenie skauta od poziomu 0 do 30 kosztuje około 4,5 mln. Im wyższy poziom tym szybciej wyszukuje juniorów.

W trakcie szkolenia skaut nie wyszukuje juniorów.

Skaut będzie miał ograniczoną liczbę możliwych poszukiwań juniora w danym kraju. W kraju, z którego pochodzi klub, liczba poszukiwań wynosić będzie 20. W pozostałych krajach 7. Wartości te będą odnawiane na początku każdego sezonu.

Skaut na poziomie 30 przy znajomości rynku 100%, będzie zwracał nam propozycję juniora po 48 godzinach (2 dni).
Skaut na poziomie 0, przy znajomości rynku 0%, będzie zwracał nam propozycję juniora po 336 godzinach (14 dni).
Skaut na poziomie 0, przy znajomości rynku 100%, będzie zwracał nam propozycję juniora po 168 godzinach (7 dni).

Widząc wiele próśb o zrobienie tabeli kosztów rozbudowy szkółki wrzucam tutaj takową (wykonaną przez Gardocka):
Image

Jeszcze jedna ważna informacja dla posiadaczy Wersji PRO - macie możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach ligi juniorów oraz rozgrywania sparingów juniorów.

Pamietajcie, że w momencie gdy promujecie jakiegoś zawodnika do pierwszego składu warto zajrzeć do zakładki taktyka i ustawić skład od nowa. Dzięki temu unikniecie meczów niepotrzebnie przegranych walkowerem!


Autor: mmiernik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[English version]

If the time needed to find a new player by your scout is longer than his level says, it is probably because you have already accepted one youth player this week. You can only accept one youth player a week! Another one may be proposed at 00:15 on Monday.

Youth players proposals depend on the level of your scout. The proposals concern players between 16 and 17 years old, whose attributes cannot be higher than your youth academy level. A player joins the club when you accept him.

The youth players' training is more effective than the seniors' one. Each user gets 3 training points daily.

You can promote a youth player who has spent 100 days in the youth academy to the senior squad. In order to do that press "promote" on his profile page.

A youth player who turns 19 does no longer take part in training in the youth academy and has to be promoted to the senior squad.

Youth players' age is incremented by one at the end of each season.

Scout is a person responsible for searching for youth players.

A scout has knowledge about specific country market (0-100%) which rises by 10% (added when he returns to the club) each time he is sent in search for new player.

Knowledge about all country markets drops by 1% each week. The knowledge about the country for your club origin is from is always 100%. It does never drop.

Attributes of a newly found youth player depend on the youth academy level in the moment of sending a scout to search for a player.

You can get one youth player a week.

You can send a scout for a training until he reaches level 30. It costs about 4,5 mln to train a scout from level 0 to 30. The higher level, the faster he finds new players.

A scout does not find new players during his training.

A scout has limited number of searches in a particular country. In the country of the club's origin it is 20 searches when in others it is 7. Those numbers are renewed at the beginning of a new season.

A scout at level 30 with 100% knowledge about the market will offer a new player in 48 hours (2 days).
A scout at level 0 with 0% knowledge about the market will offer a new player in 336 hours (14 days).
A scout at level 0 with the with 100% knowledge about the market will offer a new player in 168 hours (7 days).In a response to many requests for a table of a youth academy extension costs, I put it here (made by Gardock)
Image
One important info for PRO version holders. You can take part in Youth Leage. Besides your youth team can play friendly games.

Please remember that when you promote players from the youth academy it is useful to visit "tactics" page and change it. In that way you will not lose any games by a walkover.

Author: mmiernik
Forum Rules || Rules of Fair-Play || FAQ

Admin: Game, Errors, Forum & Support
All noteworthy things via PM please.

Be the change you want to see in the world.
User avatar
Kikijiki
 
Posts: 3401
Joined: 05 Sep 2008 21:39
Location: Siem-ce Śl.
Country: Poland

Return to Tutorials / Tutoriale

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron
Who is online In total there are 2 users online :: 0 registered, 0 hidden and 2 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 371 on 16 May 2022 11:30

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests